Vragen of een afspraak plannen? Stuur ons een bericht via WhatsApp, wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 18:00 x

Garantievoorwaarden

§ 1 Basis van de garantie

Multipart garandeert de kwaliteit van uw producten door de overname van de garantie van de in § 2 nader beschreven onderdeelgroepen en onderdelen , voor het in de overeenkomst omschreven voertuig met de overeengekomen looptijd, maximaal echter 20.000km per jaar. De garantie eindigt eerder, indien het voertuig een leeftijd van 6 jaar na eerste ingebruikname heeft bereikt.

§ 2 Omvang van de garantie

1. In de garantie zijn begrepen de afhankelijk van de beschrijving in de garantieovereenkomst nader genoemde onderdelen, voor zover ze door een schade door de wijziging of tuning van het voertuig defect zijn geraakt.

a.) Motor: alle door olie gesmeerde inwendige delen, zoals kleppen of klepgeleidingen, cilinderboringen of cilinderbussen, zuigers en zuigerveren, drijfstangen, drijfstanglagers, krukasenkrukaslagers, nokkenas, tuimelaars en stoterstangen, distributietandwielen, oliepomp, oliekoeler en cilinderkoppakking.

Versnellingsbak: hoofdas, aangedreven as, schuifstukken, schakelgaffels, ritsels. met uitzondering van versnellingsbakhuis en synchromeshringen

Automaat: Planeetwielen, rembanden, kleppen, oliepomp, regulateur, geleidingen en veiligheidsventielen tot maximaal 120.000km

Differentieel: alle met oliekanalen in verbinding staande inwendige onderdelen en wiellagers, met uitzondering van het sperdifferentieel

b.) overige onderdelen: Luchtmassameter, stationair toerental regelmotor, motorstuurapparaat, bobineen turbo tot 100.000 km.

2. Alle vooraf niet-genoemde onderdelen en ook normale slijtage word(en)(t)

niet door de garantie gedekt.

§ 3 Voorwaarden voor deelname

De koper dient

1. voordat een schade zich voordoet

a.) de voor zijn voertuig voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden met een maximale afwijking van 500km of 4 weken bij een door de fabrikant

erkend garagebedrijf te hebben laten uitvoeren. Hij dient dit te kunnen bevestigen door een gespecificeerde rekening te overleggen

b.) Een wijziging van de kilometerstand achterwege te laten en een defect of vervanging van de kilometerteller onverwijld door te geven, met vermelding van de actuele kilometerstand.

2. Nadat het schade zich heeft voorgedaan

a.) de schade binnen 5 dagen na aanvang van de schade te melden, in ieder geval voor aanvang van de reparatie Multipart hiervan in kennis te stellen en

de aanwijzingen van Multipart op te volgen.

b.) een in opdracht van Multipart aangewezen expert toegang te verschaffen tot het schadevoertuig, voordat met de demontage en/of herstelwerkzaam-

heden is begonnen.

3. de reparatie in een door Multipart opgegeven werkplaats te laten uitvoeren

4. de gespecificeerde rekening binnen een maand na de datum, die op de rekening staat vermeld, aan Multipart Garantie AG te doen toekomen. Uit

deze rekening moeten de uitgevoerde werkzaamheden, de onderdeelprijzen en het arbeidsloon met gespecificeerde uren verantwoording duidelijk

zichtbaar zijn. Een uitbetaling zonder reparatie of reparatiefactuur is niet mogelijk. De rekening dient op naam te staan van Multipart Garantie en dient

ter verwerking voorzien te zijn van een garantie opdrachtnummer.

Indien niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, bestaat er geen aanspraak op garantie.

§ 4 Garantie-uitsluitingen

Door deze garantie zijn niet gedekt:

1. Afdichtingen en keerringen, bedrijfsstoffen en hulpmiddelen, brandstof, filters,antivries,slangen,ringen,smeermiddelen,Bougies,V-snaren,

tandriemen en overige aandrijfriemen, klein- en hulpmateriaal.

2. vracht- en bestelkosten , en kosten voor onderhoud (bijvoorbeeld:

cilinderkop natrekken, kleppen stellen)

3. Schade, die voortvloeit uit geweld, nalatig onderhoud, niet gepast moed- of kwaadwillig gebruik van het voertuig, of die terug te voeren is op

oververhitting, corrosie, gebrek aan bedrijfsstoffen of op basis van verontreiniging of verdunning van niet ideale bedrijfsmiddelen.

4. Schades, die zijn ontstaan door wijzigingen aan het voertuig , die door Multipart niet zijn goedgekeurd, of indien het voertuig verhuurd werd( ook zonder oorzakelijk verband)

5. Gevolgschade en schades die niet onder deze garantie vallen, evenals schades, die door derden vergoed worden.

6. Mobiliteitskosten, schade door het niet beschikbaar zijn van het voertuig en overige kosten.

7. Schades, die niet bewijsbaar zijn te herleiden naar verandering aan de motor of de tuning.

8. Schades, die zijn ontstaan door normale slijtage, olie verbruik van minder dan een liter of toegenomen geluiden.

De koper dient aan te tonen, dat bovenstaande uitsluitingen niet de oorzaak van de schade zijn.

§ 5 Overname van kosten in geval van schade

Arbeidsloon verband houdend met de garantie, worden op basis van de richttijden van de fabrikant volledig betaald. Onderdeel kosten verband houdend met de garantie worden ten hoogste betaald op basis van de onafhankelijke richtprijs van de fabrikant. Deze worden, uitgaand van de levensduur van de beschadigde onderdeelgroep bij aanvang van de schade, als volgt vergoed:

tot50.000 km-100 % van 50.000 –60.000 km-90 % van 60.000 –70.000 km-80 % van 70.000 –80.000 km-70 % van 80.000 –90.000 km-60 % van 90.000 – 100.000 km-50 % boven 100.000 km-40 %

Overschrijden de reparatiekosten de waarde van een ruilonderdeel, zoals het normaalgesproken ingebouwd wordt, dan wordt maximaal het ruilonderdeel vergoed op basis van de afschrijving volgens bovenstaande tabel, terwijl de maximale vergoeding per schadegeval is gelimiteerd op

€ 4.000,- en voor alle schadegevallen samen gedurende de hele looptijd op

€ 6.000,– ( beiden incl. BTW).

§ 6 Dekkingsgebied

De garantie geldt voor de Benelux, Indien zich het voertuig tijdelijk in het buitenland bevindt ( bijvoorbeeld voor vakantie of zakenreis tot maximaal 4 weken), dan geldt de garantie in de hele E.U. plus Zwitserland, Liechtenstein en Noorwegen.

§ 7 Garantie overdragen bij verkoop

Bij verkoop van het voertuig gedurende de garantieperiode is de garantie overdraagbaar op de koper. De verkoop en overdracht van het voertuig dient binnen 5 dagen aan Multipart te worden doorgegeven. Indien dit door de verkoper later als 5 dagen na overdracht wordt gedaan, dan zal Multipart de overdracht en alle eventuele garantieclaims afwijzen.

Overdracht van de garantie is uitgesloten bij inruil van het voertuig of een zakelijke verkoop hiervan.

§ 8 Verjaring

Alle aanspraken op een te vergoeden garantieschade vervallen 6 maanden na aanvang van de schade.

§ 9 ineffectieve clausules

Mochten enige voorwaarden ongeldig blijken, dan dienen deze te worden vervangen door effectieve regelgeving. De overige bepalingen worden hierbij niet aangetast.